แหล่งเรียนรู้


ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การแบ่งปันความรู้และภูมิปัญญาของตนเองและของทุกคน คือหัวใจแห่งความสำเร็จของการทำงานและความก้าวหน้าขององค์กร
Everyone's commitment to share their knowledge, create new knowledge and wisdom is the key to success.
Prachid Tutorials : Google Blogger Theme Customisation. การปรับแต่งหน้ากู้เกิ้ลเว็บบล็อกเกอร์ สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
--------------------------------------------------------------------------
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้
1. เชื่อมโยงเว็บไซต์หลักของโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ คลิก> www.amnauykanok.in.th
2. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) http://www.kmi.or.th/
3. ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย เข้าใช้งานที่ http://www.clarolinethai.info
4. ระบบอีฟร้อนต์อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย เข้าใช้งานที่ http://www.efrontthai.info
5. ระบบสืบคินทรัพยากรการเรียนรู้นานาชาติ Learning Materials Search Portal  http://globe.thaicyberu.go.th

No comments:

Post a Comment